Psychologické poradenství

Od roku 2008 nabízíme psychologické poradenství a rodinnou terapii.

Proč zrovna k nám?

• protože ke každému klientovi přistupujeme s respektem a úctou vědomi si jeho jedinečnosti.

• protože k nám můžete přijít s širokým spektrem problémů-od jednorázově řešitelných problémů běžného života až k déledobější systematické práci.

• protože máme krátké objednací termíny(většinou do 1týdne).

• protože spolupracujeme s ambulantními psychiatry kteří nenabízejí psychoterapii (tzn.-medikace u psychiatra,terapie u nás).

• protože nemáme (a nebudeme mít) smlouvu se zdravotními pojišťovnami,což znamená,že k návštěvě u nás nepotřebujete žádné doporučení a nebudeme vás zatěžovat jakoukoli administrativou.Spolupráce může být plně anonymní.Diskrétnost a bezpečné prostředí je samozřejmostí.

• protože ceny jsou konečné-nemáme žádné příplatky za nestandardní časy atd.(všechny termíny konzultací záleží na společné domluvě vycházející ze vzájemných možností.Cena je stejná-např. v 7hod ráno,ve 14hod odpoledne či v 19hod večer ).

Empatie

Empatie nebo-li vcítění označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka.

Empatie je schopnost projevující se tím, že s různou mírou přesnosti zachycujeme aktuální prožívání druhého člověka.

Empatii lze chápat jako pocitově nesený způsob poznávání jiného jedince, jenž se projevuje ochotou a snahou co nejpřesněji vnímat, zachytit a pochopit jeho aktuální i potenciální vnitřní svět se všemi subjektivními významy a pocity.

Empatie se neprojevuje pouze ochotou porozumět, ale také schopností porozumět…..

Empatie-Psychoterapie © Psychologické poradenství