Psychologické poradenství

Od roku 2008 nabízíme psychologické poradenství a rodinnou terapii.Roman Vetešník

narozen 11. 5. 1971

praxe - od roku 1991 - SZP v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, terapeut v Krizovém centru RIAPS a v Centru krizové intervence PLB, terapeut ve Středisku pro mládež - odd. M.O.S.T. a psychoterapeut v Centru Gaudia - od jejího založení do roku 2013

absolvované výcviky a kurzy - např. kurz neverbálních technik(Vodňanská,Lucká,Aubrich), výcvik progresivní relaxace(Jančová), komunikace s pacientem, Rogeriánský výcvik v terapii zaměřené na osobu(Vymětal a spol.)

4letý výcvik v Rodinné a systemické psychoterapii (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci-Chvála,Trapková,Panovský)

zabývám se především problematikou vztahů, párovou a rodinnou terapií, problémy v komunikaci, psychosomatickými poruchami, neurózami, vývojovými krizemi, problematikou seberozvoje a sebepřijetí, terapií úzkostně depresivních stavů atd.


Bc. Vlastimila Vetešníková DiS.

Jsem terapeutka s dlouholetou praxí v oboru, což mi umožňuje využívat své zkušenosti a propojovat různé psychoterapeutické přístupy. Klienta vnímám jako partnera a sama sebe jako jeho průvodce na jeho cestě k nalezení toho, čím chce být. Považuji za velmi důležité poskytnout klientovi v terapii bezpečný a respektující prostor ve kterém může autenticky sdílet sebe sama a své obtíže.Věřím, že každý z nás má v sobě schopnosti potřebné k tomu, aby mohl dosáhnout být sám se sebou v souladu a spokojený. Ráda své klienty podporuji v procesu objevování svých vnitřních zdrojů, které k tomu vedou. Klienti se na mě obracejí například s úzkostmi, depresemi, nespavostí, nechutí do života, nadměrnými obavami, vyčerpáním. Nabízím individuální krátkodobou krizovou intervenci i dlouhodobou terapii. Vycházím z potřeb klienta se kterým se vždy domlouvám. Vedu skupinu pro citlivé lidi. Pořádám kurzy relaxačních technik.

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu, Vyšší odbornou školu sociální a pedagogickou a Vysokou školu Jana Amose Komenského obor Speciální pedagogika. Od roku 1995 pracuji s různě dlouhými přestávkami v Psychiatrické nemocnici Bohnice, od roku 2000 jako terapeutka Denního stacionáře Centra krizové intervence a na Lince důvěry. Od roku 2010 pracuji také v soukromé praxi.

Výběr absolvovaných seminářů:
2001 – Výcvik v telefonické krizové intervenci – Diakonie ČCE
2004 – 2008 Psychoterapeutický výcvik ve skupinové analýze – ČSPAP
2006 – Teorie a praxe relaxačních texnik – Gaudia psychoterapeutické centrum
2004 – 2005 Kurz neverbálních technik – Dr. Jitka Vodňanská
2017 - Focusing
2018 – Práce s traumatizovaným klientem – Maják zdraví – Mgr.Zlata Koštejnová
2019 – Somatic experiencing – úvod do studia
2019 – Trauma-related Complex Dissociation Origins and consequences – Nemocnice milosrdných sester Sv.Karla Boromejského
2019 – Somatic experiencing – práce s nervovou soustavou zaměřená na seberegulační techniky
2020 – Traumaterapie – Alivio – Mgr.Lipská, PhDr.Svoboda


Empatie-Psychoterapie © Psychologické poradenství