Psychologické poradenství

Od roku 2008 nabízíme psychologické poradenství a rodinnou terapii.

Roman Vetešník

• narozen 11. 5. 1971

• praxe - od roku 1991 - SZP v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, terapeut v Krizovém centru RIAPS a v Centru krizové intervence PLB, terapeut ve Středisku pro mládež - odd. M.O.S.T. a psychoterapeut v Centru Gaudia - od jejího založení do roku 2013

• absolvované výcviky a kurzy - např. kurz neverbálních technik(Vodňanská,Lucká,Aubrich), výcvik progresivní relaxace(Jančová), komunikace s pacientem, Rogeriánský výcvik v terapii zaměřené na osobu(Vymětal a spol.)

• 4letý výcvik v Rodinné a systemické psychoterapii (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci-Chvála,Trapková,Panovský)

• zabývám se především problematikou vztahů, párovou a rodinnou terapií, problémy v komunikaci, psychosomatickými poruchami, neurózami, vývojovými krizemi, problematikou seberozvoje a sebepřijetí, psychoterapií úzkostně depresivních stavů atd.


Vlastimila Vetešníková

• narozena 29.10.75

• vystudovala Střední zdravotnickou školu - obor Všeobecná zdravotní sestra a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální - obor Sociální pedagogika

• praxe: Centrum krizové intervence – PL Bohnice
     Psychoterapeutické oddělení – PL Bohnice
     Empatie od jejího založení dosud

• absolvované výcviky a kurzy - Psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalýze,kurz neverbálních technik,kurz relaxačních technik, telefonický kurz krizové intervence

• zabývám se především individuálním psychologickým poradenstvím zaměřeným na klientky ženy a relaxační techniky.


Pavel Vosáhlo

Dech života uzdravuje

• Mám zdravotnické vzdělání, pracuji jako zdravotní "bratr" již od roku 1998, nyní v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

• V Empatii nabízím kraniosakrální terapii biodynamickou cestou. Jedná se o neinvazívní terapii při které dochází k uzdravování z hloubi Vašich vitálních sil.

• Pro informace o terapii i o možnostech ošetření mne neváhejte kontaktovat.
- web: kranio-uzdravuje.cz
- e-mail: pavel.vosahlo@volny.cz
- tel.: 720 166 947

Empatie-Psychoterapie © Psychologické poradenství